Een echte oer-rivier!

Het natuurgebied wordt doorkruist door het riviertje De Dinkel. De Dinkel ontspringt in Duitsland, tussen Coesfeld en Ahaus, om 92 kilometer later bij Neuenhaus in de Duitse Vechte uit te monden. De Vechte stroomt vervolgens bij Coevorden ons land weer in, om via Hardenberg en Ommen in het Zwarte Water bij het IJsselmeer uit te komen. Het stroomgebied in het Lutterzand is zo natuurlijk mogelijk gelaten. De Dinkel slingert zich door de zandafzettingen, en kan zich per jaar enkele meters verplaatsen. In de winter overstroomt dit deel van het riviertje regelmatig. Het is een bewuste keus van het Waterschap om de Dinkel op dit traject zo natuurlijk mogelijk te laten. Even na het Lutterzand ligt het omleidingskanaal. Bij extreem hoge waterstanden voorkomt dit kanaal dat de weilanden en akkers die stroomafwaarts van het Lutterzand liggen onder water komen te staan.

Het natuurlijke verloop van het riviertje, in combinatie met de steile oevers, zorgt voor een unieke flora en fauna. Zo nestelen de Oeverzwaluw en de IJsvogel in het Lutterzand. Vanaf 1 september, als deze vogels uitgebroed zijn, is het mogelijk om hier te kanoën. 

De Dinkel