Hetlutterzand.nl is de hoofdsponsor van eerste handbalteam van SV De Lutte.

Vrijdag 20 juli is de sponsorovereenkomst tussen S.V. De Lutte en “Het Lutterzand” getekend. Daarmee is naamswijziging van het 1e team een feit. Zij gaan de competitie in als Het Lutterzand-S.V. De Lutte.
Carlo van Langen, penningmeester in het DB en Anita Scholten-Schasfoort, voorzitter afdeling Handbal en lid HB tekenden namens S.V. De Lutte. Vervolgens Niels Stijgers namens Landgoed Camping Het Meuleman en Adventure King, John Meijerink namens Paviljoen ’t Lutterzand en Madeleine Strikker namens Restaurant en Buitenplaats Florilympha. Eigenaren van een viertal prachtige bedrijven die een samenwerkingsverband zijn aangegaan om “hun” Lutterzand en bedrijven te promoten.

Onder aanwezigheid van het 1e team, Jaap Gruben en het handbalbestuur sprak Anita Scholten een kort woord. Daarin memoreerde ze aan de onstuimige ontwikkeling van het 1e team de afgelopen jaren. Jaap Gruben heeft als trainer daar een zeer bepalende rol in gespeeld. Uitkomen in de 2e Divisie is een prestatie van formaat. Niels Stijger vertelde het een en ander over de achtergrond van de samenwerking tussen de bedrijven en het totstand komen van de sponsoring. Daarna werd het nieuwe tenue, dat voorzien is van het logo en www.hetlutterzand.nl, gepresenteerd. Iedereen was erg enthousiast. Vervolgens werd er een korte fotoshoot gehouden aan de meanderende Dinkel met zijn stuifwallen. Zo kenmerkend voor Het Lutterzand. De officiele plichtplegingen werden afgesloten met een gezellig samenzijn in de warme avondzon op een terrasje in, waar anders, Het Lutterzand.